Rehabilitering av boliger

Å rehabilitere en bolig betyr at vi oppdaterer grunnteknologien slik som strøm inntak, sikringskap, jording og ledninger. Eldre hus har som regel luftstrekk, skruesikringer og mangelfull jording.

Ta kontakt for et møte, så blir vi enig om omfanget av oppgraderingen og kan utarbeide et bindende tilbud på jobben.

Erfaringsmessig går byggeprossesen lettere og resultatet blir bedre jo tidligere valg av leverandører utstyr og innredning er valgt i huset.

Hva gjør vi i eneboliger

Varme

Valg av oppvarming i boligen kan være et vanskelig valg i en jungel av muligheter.
Skal man velge vannbåren, eller elektrisk gulvvarme osv.. Vi leverer varmekabler og ovner til hele huset.

Varmepumpe

Vi har samarbeid med erfaren og velrenomert varmepumpe leverandør som kan garantere for garantien i årene som kommer.

Styringssystem

Vi leverer Xcomfort styringssystem for din enebolig. Styringssystemet kan styre det du måtte ønske, så som lys, varme solskjerming osv.

Vi ønsker å delta aktivt ved en forespørsel på rehabilitering.

Ta kontakt med oss for ønske om befaring eller dersom du har spørsmål.