31. May 2018

Duggfrisk Bar og restaurant

Gamle Børs Cafe er blitt ny og heter nå Duggfrisk.

Riving av gammel installasjon og etablering av ny med ny undersentral og installasjon av restaurant og kjøkken.