Referanser

Industri

Dekk 1 
Sted:
Bergen
Jobb: Ombygging  av lokaler/Elektrisk anlegg
Montasje Kompagniet AS
Sted:
Bergen
Jobb: Nyoppføringer av industribygg 
Hardagerveien 72 - Montasje Kompagniet AS
Sted:
Bergen
Jobb: Nyoppføringer av industribygg 

Se-Tech AS
Sted:  Bergen
Jobb: Ombygging av lokaler. Flytting og tilkobling av nye og gamle maskiner.
Vedlikehold av bygg.     

Aberdeen Properties AS
Sted:  Bergen
Jobb: Ombygging / Rehablitering av kontor / industrilokaler   

Byggmester Atle Karlsen AS
Sted: Bergen
Jobb: Ombygging / Nybygg / Påbygg

Vest Norsk Bygg AS
Sted: Bergen / Askøy
Jobb: Ombygging / Nybygg / Påbygg
Krafttilførsel bygg
Sted: Hardangerveien 72 i Bergen
Jobb: Stigere forlagt i bakke utvendig fra hovedtavle til enheter

Privat

Montering av EL-FLEX varmefolie i brennbart gulv
Sted: Kråkenes – Bergen
Ny installasjon av enebolig (murhus)
Sted: Bergen
Snøsmelteanlegg
Sted: Bergen/Olsvik
Jobb: Varmekabler i trapp
Selvregulerende varmekabel klar for parkett
Sted: Bergen

 

 
Pihl Elektro AS   Våkleiva 43   5155 BØNES    |    Tlf:  450 80 600    |    Fax:  55 09 31 37    |    E-post:  post@pihl-elektro.no                Copyright Pihl Elektro AS